News

พิธีเปิดโครงการ SING R-INTERN ปีที่ 8

อาจารย์จารุณี อาจหาร และอาจารย์สุริยา นิยม พาตัวแทนนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SING R-INTERN ปีที่ 8…

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พานักเรียน แลกเปลี่ยน จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานนอกสถานที่

อาจารย์ชโลทร และอาจารย์ณัทปภา อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561  …

การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ NEW STAR…

1 2 3 4 5
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท