News

พิธีเปิดโครงการ SING R-INTERN ปีที่ 8

อาจารย์จารุณี อาจหาร และอาจารย์สุริยา นิยม พาตัวแทนนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงก…

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พานักเรียน แลกเปลี่ยน จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานนอกสถานที่

อาจารย์ชโลทร และอาจารย์ณัทปภา อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโ…

1 2 3 4 5
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท