สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พานักเรียน แลกเปลี่ยน จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานนอกสถานที่

อาจารย์ชโลทร และอาจารย์ณัทปภา อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

 

 

 

 

 

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท