ประกาศผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ระดับ ปวช และ ปวส

ประกาศผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ระดับ ปวช และ ปวส ผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน ประเภทภาษาไทย ระดับ ปวช และ ปวส ผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน ประเภทภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช และ ปวส ผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน ประเภทภาษาจีน ระดับ ปวช และ ปวส กติกา และ รายละเอียดการแข่งขัน   ” ดาวโหลด  “ ” ดาวโหลด  “ ” ดาวโหลด  “ ” ดาวโหลด  “ VDO ย้อนหลังการจับฉลาก ” คลิ๊ก “     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   1. อาจารย์จารุณี อาจหาร  […]

admin_nimda

March 5, 2021

MOU ทักษิณาบริหารธุรกิจ-ลาดปลาเค้าพิทยาคม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ผอ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผอ.โรงเรียนพัฒนวิทย์ ท่าน ผอ.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผอ.โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ  …………………………….Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/Youtube : TSN Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECHCall Center : 02 517-3999

admin_nimda

November 4, 2020

MOU ทักษิณาบริหารธุรกิจ-นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ผอ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ท่านผอ.สุรศักดิ์ การุญ ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ  …………………………….Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/Youtube : TSN Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECHCall Center : 02 517-3999

admin_nimda

November 4, 2020

MOU ทักษิณาบริหารธุรกิจ-ฤทธิยะวรรณาลัย2

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ผอ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ท่านผอ.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผอ.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 และคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ  …………………………….Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/Youtube : TSN Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECHCall Center : 02 517-3999

admin_nimda

November 4, 2020

MOU ทักษิณาบริหารธุรกิจ-ศรีพฤฒา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ โรงเรียนศรีพฤฒา โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ผอ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ท่านผอ.ภิญโญ ภูศรี ผอ.โรงเรียนศรีพฤฒา และคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนศรีพฤฒา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ  …………………………….Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/Youtube : TSN Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECHCall Center : 02 517-3999

admin_nimda

November 4, 2020

MOU ทักษิณาบริหารธุรกิจ-มัธยมวัดหนองจอก

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ผอ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ท่านผอ.สมศักดิ์ แสวงการ ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก และคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ  …………………………….Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/Youtube : TSN Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECHCall Center : 02 517-3999

admin_nimda

November 4, 2020

MOU ทักษิณาบริหารธุรกิจ-เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ผอ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ท่านผอ.เตือนใจ ปิ่นนิกร ผอ.โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ และคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ  …………………………….Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/Youtube : TSN Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECHCall Center : 02 517-3999

admin_nimda

November 3, 2020

MOU ทักษิณาบริหารธุรกิจ-นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ผอ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ท่านผอ.วีระ เจนชัย ผอ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย และคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ  …………………………….Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/Youtube : TSN Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECHCall Center : 02 517-3999

admin_nimda

November 3, 2020

MOU ทักษิณาบริหารธุรกิจ-สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ผอ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ท่านผอ.จุฑาธิณี  สิงหรัญ ผอ.โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ และคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ   ……………………………. Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/ Youtube : TSN Thai-Tech Channel Facebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECH Call Center : 02 517-3999

admin_nimda

November 3, 2020

MOU ทักษิณาบริหารธุรกิจ-มัธยมวัดบึงทองหลาง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค ท่าน ผอ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ดร.ประหยัด ทองทา ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง และคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมพิธีทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ …………………………….Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/Youtube : TSN Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECHCall Center : 02 517-3999

admin_nimda

September 16, 2020
1 2 6
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท