ติดต่อวิทยาลัย

วันเปิดเรียน
กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2565
ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ( รอบปกติ )
ระดับ ปวช.2-3 และ ปวส.2 ( รอบปกติ )
ระดับ ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ( รอบพิเศษ )
ฝ่ายธุรกิจการศึกษา
5 มิถุนายน 2565
30 พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565
Slide 3 | ชำระ 1000
Slide 1 | ทุน 18,000
Slide 5 | TSN > SPU
Slide 4 | จ่าย จบ
previous arrow
next arrow

ส่งข้อความถึงวิทยาลัยฯ

ชื่อ-นามสกุล
Email
ข้อความ
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท