พิธีเปิดห้องสมุด Surathep Tanprasert E-Library

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุด Surathep Tanprasert E-Library โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมีท่านปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือไทย-เทค และผู้อำนวยการสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดห้องสมุด Surathep Tanprasert E-Library ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ #ห้องสมุด #E-library ……………………………. Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/ Youtube : TSN Thai-Tech Channel Facebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECH Call Center : 02 517-3999

admin_nimda

August 26, 2020

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และตลาดรีไซเคิล

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด และหมวดวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการตลาดรีไซเคิล โดยท่านผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

August 26, 2020

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

August 13, 2020

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ท่าน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่องาน We Care as One Family “เข้าใจครู เข้าใจลูก เข้าใจคุณ” โดยมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารกลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค และนางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์แต่ละสาขาวิชา ให้การต้อนรับผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

admin_nimda

August 13, 2020

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วท.ทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์  กับ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด โดยคุณศิริรัตน์ ศรีรัตนมงคล ผู้อำนวยการบริหารบริษัทฯ โดยมีท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค พร้อม ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารกลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค และท่านผู้อำนวยการกลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำ MOU ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก วิทยาเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

August 12, 2020

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู และแสดงตนในการขอเป็นศิษย์ โดยท่านผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน โดยตัวแทนนักศึกษากล่าวนำ ไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน และนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

August 12, 2020

พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง 2563

สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2563โดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร ซึ่งได้พิจารณาบุคคล “แม่ตัวอย่าง” เข้ารับรางวัล (แม่ผู้เป็นเกษตรกร,แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร,แม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม,แม่ของผู้เสียสละ,แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ไอส์แลนด์ฮอล์ล ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

admin_nimda

August 5, 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ท่านประธานสุมนา เสือเอก พร้อมท่านผู้อำนวยการจากกลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

August 5, 2020

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม  2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์        โดยมีท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธีและถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

July 26, 2020

พิธีกตัญญูกตเวทิตา วันรำลึก 104 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์

เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีกตัญญูกตเวทิตา วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิทยาลัยในเครือไทยเทค ประจำปี 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกตัญญูกตเวทิตา ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

July 26, 2020
1 2 4
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท