Thai-Tech Vlog Workshop by Media Center, SPU

เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมการถ่ายทำ Vlog และการตัดต่อวีดีโอ ในชื่อโครงการ Thai-Tech Vlog Workshop โดยวิทยากรจากศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ในการถ่ายทำและการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ โดยมีครูและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 22 คน  ณ ห้องปฏิบัติการ A808 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

July 26, 2020

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน)

admin_nimda

July 25, 2020

โครงการ Mini English Program สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

โครงการ Mini English Program สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2563

admin_nimda

March 9, 2020

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห่วงใย “นักศึกษา” – “บุคลากร” จัดทำประกันไวรัสโคโรน่า 25,036 กรมธรรม์ แก่นักศึกษาและบุคลากร

จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ โรค “ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดทำประกันไวรัสโคโรน่า ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทั้ง 3 วิทยาเขต จำนวน 25,036 คนนอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีมาตรการดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณทางผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในเครือได้ดำเนินการจัดทำประกัน“ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ให้กับนักเรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่านในวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

March 4, 2020

ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เข้าประทานโล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่ 12

ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เข้าประทานโล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบสลครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

admin_nimda

March 4, 2020

โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงกษาปณ์ รังสิต ปทุมธานี สาขาวิชาการบัญชี

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน….อาจารย์ เอกรัตน์ พัฒชู นำนักศึกษาคณะวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ โรงกษาปณ์ รังสิต ปทุมธานี เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเหรียญต่างๆ และ การบริหารจัดการเงินตรา วันที่ 3 มีนาคม 2563 

admin_nimda

March 4, 2020

โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการจัดดอกไม้”

คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดทำโครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการจัดดอกไม้” ณ ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคาร B  เพื่อสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ให้ประสิทธิผลสูงสุดกับนักศึกษาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะของตนเองได้

admin_nimda

February 21, 2020

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Big Data ขุมทรัพย์ยักษ์ใหญ่แห่งโลกธุรกิจ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม      มาบรรยายพิเศษในหัวเรื่อง Big Data ขุมทรัพย์ยักษ์ใหญ่แห่งโลกธุรกิจ  โดยมีผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธี

admin_nimda

February 7, 2020

เชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Master Chef Thailand …วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง”แรงบรรดาลใจในการทำธุรกิจอาหาร”

 เชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Master Chef Thailand …วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง”แรงบรรดาลใจในการทำธุรกิจอาหาร” ผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารมาถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวปลายทางการเข้ามาอยู่ในสายอาชีพหน้าเตา ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วันที่ 29 มกราคม 2563 

admin_nimda

January 29, 2020

ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ร่วมกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ร่วมกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้กับคณะครู และนักศึกษา โดยมีกิจกรรมการเต้นประกอบเพลงจีน  การแสดงละครถึงความเป็นมาของวันตรุษจีน  และมีการแข่งขันกินซาลาเปา  และปิดท้ายด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศจีน

admin_nimda

January 24, 2020
1 2 3 4
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท