News

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห่วงใย “นักศึกษา” – “บุคลากร” จัดทำประกันไวรัสโคโรน่า 25,036 กรมธรรม์ แก่นักศึกษาและบุคลากร

จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ โรค “ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร…

ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เข้าประทานโล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่ 12

ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เข้าประทานโล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบสลครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ…

โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงกษาปณ์ รังสิต ปทุมธานี สาขาวิชาการบัญชี

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน….อาจารย์ เอกรัตน์ พัฒชู นำนักศึกษาคณะวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ โรงกษาปณ์ รังสิต…

โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการจัดดอกไม้”

คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดทำโครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการจัดดอกไม้” ณ ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคาร B  เพื่อสร้างประสบการณ์…

เชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Master Chef Thailand …วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง”แรงบรรดาลใจในการทำธุรกิจอาหาร”

 เชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Master Chef Thailand …วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง”แรงบรรดาลใจในการทำธุรกิจอาหาร” ผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารมาถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวปลายทางการเข้ามาอยู่ในสายอาชีพหน้าเตา ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วันที่…

ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ร่วมกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ร่วมกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้กับคณะครู และนักศึกษา โดยมีกิจกรรมการเต้นประกอบเพลงจีน  การแสดงละครถึงความเป็นมาของวันตรุษจีน  และมีการแข่งขันกินซาลาเปา  และปิดท้ายด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศจีน

กิจกรรมงานสัปดาห์วันเด็ก ภายใต้โครงการทักษิณาอาสาเพื่อสังคมไทย “กิจกรรมของเล่นจากพี่สู่น้อง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ”

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันเด็ก ภายใต้โครงการทักษิณาอาสาเพื่อสังคมไทย “กิจกรรมของเล่นจากพี่สู่น้อง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตคลองสามวา โดยมีนายสุรพล…

1 2 3 4 5
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท