News

พิธีเปิดห้องสมุด Surathep Tanprasert E-Library

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุด Surathep Tanprasert E-Library โดยมีท่านสุรเทพ …

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และตลาดรีไซเคิล

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด และหมวดวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการตลาดรีไซเคิล โดยท่านผู้อำนวยการนงลักษณ์ …

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ …

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ท่าน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ …

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วท.ทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยผู้อำนวยการนงลักษณ์ …

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที …

พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง 2563

สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2563โดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE …

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ท่านประธานสุมนา เสือเอก พร้อมท่านผู้อำนวยการจากกลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ …

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม  2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล …

พิธีกตัญญูกตเวทิตา วันรำลึก 104 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์

เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีกตัญญูกตเวทิตา วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิทยาลัยในเครือไทยเทค …

Thai-Tech Vlog Workshop by Media Center, SPU

เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมการถ่ายทำ Vlog และการตัดต่อวีดีโอ …

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา …
1 2 3 4 5
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท