News

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และตลาดรีไซเคิล

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด และหมวดวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการตลาดรีไซเคิล โดยท่านผู้อำนวยการนงลักษณ์…

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์…

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ท่าน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่…

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วท.ทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยผู้อำนวยการนงลักษณ์…

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที…

พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง 2563

สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2563โดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE…

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ท่านประธานสุมนา เสือเอก พร้อมท่านผู้อำนวยการจากกลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์…

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม  2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล…

พิธีกตัญญูกตเวทิตา วันรำลึก 104 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์

เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีกตัญญูกตเวทิตา วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิทยาลัยในเครือไทยเทค…

Thai-Tech Vlog Workshop by Media Center, SPU

เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมการถ่ายทำ Vlog และการตัดต่อวีดีโอ…

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา…

1 2 3 4 5
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท