โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงกษาปณ์ รังสิต ปทุมธานี สาขาวิชาการบัญชี

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน….อาจารย์ เอกรัตน์ พัฒชู นำนักศึกษาคณะวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ โรงกษาปณ์ รังสิต ปทุมธานี เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเหรียญต่างๆ และ การบริหารจัดการเงินตรา วันที่ 3 มีนาคม 2563 

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท