เชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Master Chef Thailand …วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง”แรงบรรดาลใจในการทำธุรกิจอาหาร”

 เชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Master Chef Thailand …วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง”แรงบรรดาลใจในการทำธุรกิจอาหาร” ผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารมาถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวปลายทางการเข้ามาอยู่ในสายอาชีพหน้าเตา ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วันที่ 29 มกราคม 2563 

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท