สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และตลาดรีไซเคิล

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด และหมวดวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการตลาดรีไซเคิล โดยท่านผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท