พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง 2563

สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2563
โดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร ซึ่งได้พิจารณาบุคคล “แม่ตัวอย่าง” เข้ารับรางวัล (แม่ผู้เป็นเกษตรกร,แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร,แม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม,แม่ของผู้เสียสละ,แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ไอส์แลนด์ฮอล์ล ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท