พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท