พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และ ครูดีเด่น ประจำปี 2563

ในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ และคณะผู้บริหารร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์วันครูและพิธีมอบเกียรติบัตร ณ สโมสรกรมขนส่งทหารบก โดยมีท่าน ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2563  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจได้คัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับรางวันดังกล่าว

และขอแสดงความยินดีกับ

นายสุวิทย์ วัฒนานคร   รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น

และ นางสาวศุภานิช แสงผา   รับรางวัล ครูดีเด่น

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท