พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ท่านประธานสุมนา เสือเอก พร้อมท่านผู้อำนวยการจากกลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท