พิธีกตัญญูกตเวทิตา วันรำลึก 104 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์

เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีกตัญญูกตเวทิตา วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิทยาลัยในเครือไทยเทค ประจำปี 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกตัญญูกตเวทิตา ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท