ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เข้าประทานโล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่ 12

ผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เข้าประทานโล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบสลครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท