ประกาศผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ระดับ ปวช และ ปวส

ประกาศผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ระดับ ปวช และ ปวส

ผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน ประเภทภาษาไทย ระดับ ปวช และ ปวส

ผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน ประเภทภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช และ ปวส

ผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน ประเภทภาษาจีน ระดับ ปวช และ ปวส

กติกา และ รายละเอียดการแข่งขัน

 

” ดาวโหลด  “

” ดาวโหลด  “

” ดาวโหลด  “

” ดาวโหลด  “

VDO ย้อนหลังการจับฉลาก ” คลิ๊ก “

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1. อาจารย์จารุณี อาจหาร          รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ     โทรศัพท์ 089-208-5022
2. อาจารย์เมวิตา เก่งนอก         เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ             โทรศัพท์ 089-240-6066
3. อาจารย์ศิวัชฐ์ อยู่บ้านคลอง    หัวหน้างานประคุณภาพ          โทรศัพท์ 080-235-6468

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท