บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Big Data ขุมทรัพย์ยักษ์ใหญ่แห่งโลกธุรกิจ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม      มาบรรยายพิเศษในหัวเรื่อง Big Data ขุมทรัพย์ยักษ์ใหญ่แห่งโลกธุรกิจ  โดยมีผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธี

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท