โครงการ Go-Kart Go to School ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ Go-Kart Go to School ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  โดยมีพลตำรวจตรี พิชิตชัย ศรียานนท์ เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมจะมีการอบรมภาคทฤษฎี ให้ความรู้เกี่ยวกับรถโกคาร์ทและอุปกรณ์ Safety และชุดขับแข่งรถโกคาร์ท การอบรมภาคปฏิบัติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ทบทวนสัญญาณธงในสนามและทดลองขับขี่รถโกคาร์ท มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท