การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ท่าน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่องาน We Care as One Family “เข้าใจครู เข้าใจลูก เข้าใจคุณ” โดยมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารกลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค และนางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์แต่ละสาขาวิชา ให้การต้อนรับผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท