ขั้นตอนการสมัครเรียน และ ชำระค่าธรรมเนียม

สมัครเรียนภาคปกติ และ ภาคบ่ายพิเศษ

วิธีการสมัคร | คุณสมบัติผู้สมัคร | เอกสารการสมัคร | ขั้นตอนการชำระเงิน

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ที่วิทยาลัยฯ
ห้องรับสมัครอาคาร A วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หรือ ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ ได้ด้วยตนเองที่ tsn.thai-tech.ac.th/apply/form ตามขั้นตอนดังนี้
เข้า เมนูสมัครเรียน ที่เว็ปไซต์ tsn.thai-tech.ac.th

1. กรอกข้อมูลการสมัครเรียน ข้อมูลส่วนตัว และ รายละเอียดการจบการศึกษา
2. รอการติดต่อจากคุณครูแนะแนว หรือ Inbox ไปยังแฟนเพจ www.facebook.com/TSNTHAITECH
3. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นต่ำ 1,000 บาท เพื่อรับทุนสนับสนุนสูงสุด 24,000 บาท *
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
4. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้ววิทยาลัย ฯ #TSN

สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช )
จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 กศน. หรือ เทียบเท่า

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส )
จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 กศน. หรือ เทียบเท่า

เอกสารการสมัคร

1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนของทุกภาคเรียน ( รบ. ) ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.  ใบเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ. ) ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. ใบรับรองการศึกษา

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนของบิดา 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนของมารดา 1 ชุด

6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1 ชุด
สำเนาะเบียนบ้านของมารดา 1 ชุด

ขั้นตอนการชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถเข้ามาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ด้วยตนเอง ที่
ห้องรับสมัครอาคาร A วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


หรือ ผู้สมัครสามารถชำระผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ดังนี้

1. กรอกข้อมูลการสมัครเรียน ข้อมูลส่วนตัว และ รายละเอียดการจบการศึกษา

2. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ” ชำระค่าเทอม #DEK66 “
ได้ที่ลิงค์นี้ https://line.me/R/ti/g/FqeAFrHD9F หรือ คลิ๊ก

3. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นต่ำ 1,000 บาท บัญชีธนาคาร
ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 103-2-44168-3
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

4. ส่งข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน ( สลิป , หลักฐานการโอนเงิน ) ผ่านในกลุ่มไลน์ข้อ (2)
พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ( ผู้สมัครเรียน ) สาขาที่สมัคร และ ระบุคำว่า ” นักศึกษาใหม่ 2566″

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท