วันเปิดเรียน
กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2565
ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ( รอบปกติ )
ระดับ ปวช.2-3 และ ปวส.2 ( รอบปกติ )
ระดับ ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ( รอบพิเศษ )
ฝ่ายธุรกิจการศึกษา
5 มิถุนายน 2565
30 พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565
Slide 3 | ชำระ 1000
Slide 1 | ทุน 18,000
Slide 5 | TSN > SPU
Slide 4 | จ่าย จบ
previous arrow
next arrow

E-Learning

ระบบการเรียนการสอนอีเลินนิ่ง

E-Student

ระบบตรวจสอบตารางเรียน และเชคผลการเรียน

E-MIS Teacher

ฟอร์มหนังสือและเอกสารต่างๆ

วิชาที่เปิดสอน

มาเรียนกับเราที่ TSN

  • เรียนภาษากับเจ้าของภาษา ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
  • ห้องเรียน-Lab มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
  • มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
  • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
  • บุตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้
  • นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
  • มีสิทธิเรียน รด. – รักษาดินแดน

NEWS & SHOWCASE

พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 …

พิธีเปิดห้องสมุด Surathep Tanprasert E-Library

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุด Surathep Tanprasert E-Library โดยมีท่านสุรเทพ …

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และตลาดรีไซเคิล

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด และหมวดวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการตลาดรีไซเคิล โดยท่านผู้อำนวยการนงลักษณ์ …

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ …

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ท่าน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ …

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วท.ทักษิณาบริหารธุรกิจ กับ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยผู้อำนวยการนงลักษณ์ …

Gallery & Video

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท