TSN เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2563 มอบทุนการศึกษาสูงสุด 50,000 บาท*

#Dek63 พร้อมหรือยัง? วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2563

มอบทุนการศึกษาสูงสุด 50,000 บาท* ทุนเรียนดี / ทุนกีฬา / ทุนกิจกรรม

สมัครและลงทะเบียนพร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ. 63

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/TSNTHAITECH/ หรือ โทร. 02-517-3999

สมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษา http://tsn.thai-tech.ac.th/register

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท