บันทึกข้อตกลง กับ สถานประกอบการ

บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ( เลียบด่วนรามอินทรา )

สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย

สมาคมสำนักงานบัญชีไทย

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท