พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู และแสดงตนในการขอเป็นศิษย์ โดยท่านผู้อำนวยการนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน โดยตัวแทนนักศึกษากล่าวนำ ไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน และนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท