พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรมากกว่า 400 คน (49 โรงเรียน) ซึ่งภายในงานมีการแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือร่วมกับกลองไทโกะ จากนักศึกษาชมรม To be Number One ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

สมัครเรียน: https://tsn.thai-tech.ac.th/register/
……………………………….
#DekTSN #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ 
…………………………….
Website : https://tsn.thai-tech.ac.th/
Youtube : TSN Thai-Tech Channel
Facebook : https://www.facebook.com/TSNTHAITECH
Call Center : 02 517-3999

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท