เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม  2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์       

โดยมีท่านผู้อำนวยการ นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นประธานในพิธีและถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ