สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำนักศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่

อ.ชโลทร และ อ.ณัทปภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำนักศึกษา ศึกษาดูงานอัตลักษณ์ชุมชนมนต์เสน่ห์ตะวันออก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัฐประศาสนภักดี(อาคารB) ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท